Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

portrays
0227 53e2
0670 c5f5 500

Sainte-Enimie, France (by Liliane Paingaud)

portrays
portrays
portrays
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello

March 26 2017

portrays
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

portrays
portrays
6992 3998
portrays
portrays
8278 a031
Reposted fromdusix dusix viaeternaljourney eternaljourney
portrays
Wszystko zdarza się tylko raz. I nigdy nie wraca. Jeśli będziesz próbowała wskrzeszać przeszłe zdarzenia, ominiesz to, co ma się wydarzyć w następnej kolejności.
— Graham Masterton
portrays

March 24 2017

portrays
7682 fb9e
Reposted frommosiek mosiek viaeternaljourney eternaljourney
portrays
0141 8966 500
Reposted fromcavovo cavovo viamojkubekherbaty mojkubekherbaty

March 23 2017

portrays
1207 7f24 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viamadadream madadream
portrays
2889 a579
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
portrays
2362 85cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
portrays
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viaAmericanlover Americanlover
portrays
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover

March 22 2017

portrays
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl